Talent Analytics
CFO laat kansen liggen.
Lees onze nieuwe whitepaper
De financiële impact van data gedreven HR Download de whitepaper

Case: tot 17% minder personeelsverloop door data gedreven HR

Tot 17% minder personeelsverloop door data gedreven HR.

In Nederland is de werkloosheid gedaald tot een historisch lage 3,4 %. Dat is natuurlijk goed nieuws maar het gevolg is wel dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Volgens het CBS wordt het in sectoren als IT, de zorg en de bouw zo moeilijk om goede mensen te vinden dat de groei in deze sectoren in gevaar komt. Dit probleem speelt niet alleen in Nederland. Ook in landen als Duitsland en Polen wordt de arbeidsmarkt zo krap dat groeien steeds moeilijker wordt.

Organisaties geven veel geld uit aan het werven en selecteren van nieuw talent. Recruitment, arbeidsmarktcommunicatie, sollicitatiegesprekken, contractonderhandeling en het inwerken van mensen kost altijd veel tijd en energie. Bedrijven stoppen veel moeite in het ontwikkelen van een effectieve recruitment strategie. Maar er zijn maar weinig organisaties die een strategie hebben om te voorkomen dat talent de organisatie verlaat.

Het verliezen van talent aan de concurrent is extra pijnlijk. Je zal een vervanger moeten zoeken, als je überhaupt al iemand kan vinden. Je zal genoegen moeten nemen met een mindere kandidaat, die eerst uitgebreid moet worden getraind en tegen de tijd dat iemand echt productief is wordt deze een nieuwe prooi voor de concurrentie. Het punt is: voorkomen dat talent vertrekt is misschien wel belangrijker dan het vinden van nieuw talent en een slimmere manier om te concurreren op de arbeidsmarkt.

 

Case: tot 17% minder personeelsverloop door data gedreven HR

Eén van onze opdrachtgevers met duizenden medewerkers en het hoofdkantoor in Nederland ervaart voor specifieke functiegroepen een zeer krappe arbeidsmarkt. Voor bepaalde functies is de verhouding tussen werknemers en vacatures 1 op 14. Talenten vertrekken naar de concurrent en het is voor die functies haast onmogelijk om nieuwe gekwalificeerde en getalenteerde mensen te vinden. Voor deze opdrachtgever heeft Scorius over een periode van enkele jaren een grote hoeveelheid kwalitatieve data verzameld over medewerkersbetrokkenheid.

Medewerkersbetrokkenheid speelt een belangrijke rol bij verloop onder personeel. Als medewerkers zeer betrokken zijn bij hun werk en hun organisatie zijn ze niet makkelijk te verleiden om bij een andere organisatie aan iets nieuws te beginnen. Door data over medewerkersbetrokkenheid te analyseren ontstaat inzicht in de oorzaken van verloop.

 

Methode

Voor deze opdrachtgever verzamelt Scorius door middel van steekproeven en flexibele vragenlijsten maandelijks kwalitatieve data over hoe medewerkers hun werk beleven. De basis vragenlijst is elke maand hetzelfde en meet 16 onderwerpen die verband houden met medewerkersbetrokkenheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld autonomie, waardering, communicatie, regels en veiligheid. Bovenop deze basisvragen kunnen tijdelijk vragen worden toegevoegd over cultuur, gedrag of andere onderwerpen.

Door slimme technologie wordt alle data automatisch geanonimiseerd, maar blijven gegevens over functiegroepen bewaard. Data wordt verder versleuteld en is niet meer tot de persoon te herleiden, maar het is wel mogelijk om de ontwikkeling van individuele medewerkers uit een specifieke functiegroep te volgen over de tijd. De opdrachtgever zelf heeft alleen toegang tot groepsdata. Lees hier meer over de Scorius engagement monitor.

De antwoorden op de maandelijkse vragenlijst van een groep van 95 medewerkers die op eigen initiatief zijn vertrokken is vergeleken met de uitkomsten van ruim 750 willekeurige andere medewerkers. Statistische analyses zijn uitgevoerd om te onderzoeken of deze twee groepen significant van elkaar verschillen. Een regressieanalyse is uitgevoerd om een eerste aanzet te doen in het ontwikkelen van een statistisch model voor het voorspellen van verloop.

 

personeelsverloop

 

Uitkomsten: tot 17% minder personeelsverloop

Medewerkers die de organisatie verlaten scoren significant lager op alle 16 onderwerpen van betrokkenheid. De vertrekkers scoren tot 22% lager. De scores verschillen ook significant over de tijd. Hoe dichter de vertrekkers bij hun beslissing komen om te vertrekken hoe lager ze scoren op alle onderwerpen.

De 16 onderwerpen van betrokkenheid zijn gebruikt in een regressieanalyse die resulteerde in 17% verklaarde variantie. Dit betekent dat het verloop met 17% verlaagd moet kunnen worden als beide groepen gelijk zouden scoren op de betrokkenheid. Op basis van de analyses is verder vastgesteld dat wanneer de totale medewerkersbetrokkenheid met 1 punt zou toenemen het verloop met 24,8% zal dalen. Voor dit onderzoek is een relatief kleine steekproef gebruikt voor de vertrekkende medewerkers. Als de steekproef groter wordt is de kans behoorlijk dat de verklaarde variantie ook toeneemt.

De regressieanalyse laat ook zien welke van de 16 onderwerpen de meeste impact heeft op het verloop. We zullen hier niet alle resultaten delen, aangezien deze uitkomsten de opdrachtgever een sterkere concurrentiepositie in de arbeidsmarkt geven. Wat we hiervan wel kunnen delen is dat van alle onderwerpen arbeidsvoorwaarden het minste impact had op verloop. Een beter salaris is dus zelden de belangrijkste reden om te vertrekken. En het staat nu vast dat wanneer de medewerkersbetrokkenheid stijgt het verloop zal dalen.

Op basis van deze uitkomsten kan het risico op verloop- op afdelingen en functiegroepen beter worden voorspeld. Wanneer de uitkomsten van de maandelijkse meting voor een bepaald team onder een specifieke waarde komt neemt het risico op verloop significant toe en is er nog tijd om actie te ondernemen. Daarnaast weten we nu op welk van de 16 onderwerpen de organisatie het beste kan investeren als zij het verloop wil verlagen.

 

Conclusie: personeelsverloop voorspellen met data gedreven HR

Ten eerste blijkt uit dit onderzoek dat er een significant verband bestaat tussen medewerkersbetrokkenheid en verloop onder het personeel. Hiermee staat vast dat investeren in betrokkenheid leidt tot een lager verloop. Door maandelijks de medewerkersbetrokkenheid te meten, kan worden voorspeld in welke teams of functiegroepen het risico op verloop het hoogst is en wat er kan worden gedaan om dit tegen te gaan.

Een verklaarde variantie van 17% lijkt misschien niet heel hoog. Maar als het verloop met 17% zakt is dit voor veel organisaties een kostenbesparing van honderdduizenden euro’s.
In ons werk komen wij weinig organisaties tegen met een solide, data gedreven strategie om verloop onder medewerkers terug te dringen. Organisaties die dat wel doen hebben een duidelijke voorsprong op de concurrentie in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Deel dit verhaal:
David Verhagen
3 juli 2019
Whitepaper Talent analytics wat levert het op?
Download whitepaper
Gerelateerde artikelen
Op de hoogte blijven?
Nieuwsbrief

 • "Met Scorius kunnen we veel actiever sturen op medewerkersbetrokkenheid en weten we precies aan welke knoppen we kunnen draaien"
  Lajos Walbeek
  HR directeur BAM Bouw en Vastgoed
 • "Scorius loopt voorop in Talent Analytics"
  Rick van de Water
  Assessment & Development specialist YoungCapital"
 • "De adviseurs van Scorius hebben een grondige expertise in organisatiepsychologie."
  Joris Kleintjens
  Algemeen directeur Lexima
 • “Eindelijk makkelijk te gebruiken software die prestatie en talent ontwikkeling effectief ondersteunt.”
  Ernst Jan Reitsma
  Partner Rijnconsult
Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief
nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen